จัดการเงินให้เป็นระบบ ปลดหนี้
มีเงินออม ลงทุนอย่างถูกวิธี
และเริ่มต้นวางแผนการเงิน
เพื่อสร้างและสะสมความมั่งคั่งให้ตัวเอง

Money literacy for Thai

คอร์สเรียน

มีอิสระทางการเงินในแบบของตัวเองได้ ด้วยความรู้ทางการเงิน (Money Literacy)

คลาสองค์กร

หลักสูตรอบรมด้านการเงินสำหรับองค์กรหรือหน่วยงาน

หลักสูตร TMC 1: หลักสูตรจัดการเงินพื้นฐาน
(2 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์: เพื่อจัดการเงินให้เป็นระเบียบ บริหารสภาพคล่อง จัดการภาระหนี้สิน

กลุ่มเป้าหมาย: เหมาะกับผู้เรียนที่เริ่มต้นบริหารเงิน อยากจัดการเงินให้เพียงพอใช้จ่าย ลดภาระหนี้ เพิ่มเงินออม

รูปแบบการเรียน: บรรยาย และ Workshop พร้อมแบบทดสอบความรู้

หัวข้อการเรียน: 

  • หลักการจัดการเงินส่วนบุคคล
  • การจัดการรายได้เพียงพอใช้จ่าย
  • การจัดการภาระ
  • การวางแผนการออม
ติดต่อเรา

หลักสูตร TMC 2: การวางแผนสู่ความมั่งคั่ง
(เกษียณรวย) (3 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์: เพื่อเรียนรู้วิธีการบริหารเงินในระยะยาว เพื่อเกษียณอย่างมั่งคั่งและมีความสุข

กลุ่มเป้าหมาย: เหมาะกับผู้เรียนที่จัดสรรเงินได้ดี มีเงินออม และอยากวางแผนการเงินเพื่อความมั่นคงในอนาคต

รูปแบบการเรียน: บรรยาย และ Workshop พร้อมแบบทดสอบความรู้

หัวข้อการเรียน: 

  • การวางแผนการออม 
  • การวางแผนสู่ความมั่งคั่ง (เกษียณรวย) 
  • การจัดสรรเงินเพื่อใช้จ่าย และลงทุนหลังเกษียณ
ติดต่อเรา

หลักสูตร TMC 3: การวางแผนการออมและการลงทุน
(3 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์: เพื่อเรียนรู้วิธีจัดการเงินออม และการวางแผนลงทุนเพื่อเป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคล

กลุ่มเป้าหมาย: เหมาะกับผู้เรียนที่จัดสรรเงินได้ดี และอยากต่อยอดเงินให้งอกเงย ด้วยการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน

รูปแบบการเรียน: บรรยาย และ Workshop พร้อมแบบทดสอบความรู้

หัวข้อการเรียน: 

  • การวางแผนการออม 
  • การลงทุนกองทุนรวม
  • การจัดพอร์ตลงทุนกองทุนรวม
ติดต่อเรา

บทความ

รวมบทความสาระน่ารู้ทางการเงิน

เรื่องเงิน … ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน

เรื่องเงิน … ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน

สิ่งต่าง ๆ ที่เขาได้เห็นและได้ยินจากที่บ้านนั้น จะถูกปลูกฝังและกลายเป็นทัศนคติทางการเงินของเขา และเมื่อเติบโตขึ้น เขาก็จะกลายเป็นคนที่มีวิธีคิดเรื่องเงินเหมือนกับพ่อแม่โดยไม่รู้ตัว
อ่านต่อ
สร้าง Passive Income จากงานฟรีแลนซ์

สร้าง Passive Income จากงานฟรีแลนซ์

ความสามารถพิเศษบางอย่าง เราสามารถปรับโน่นนิด นี่หน่อย เพื่อให้ “งาน” ที่สร้าง Active Income เปลี่ยนไปเป็น “ทรัพย์สิน” ที่สร้าง Passive Income ได้ ด้วยวิธีการง่ายๆ
อ่านต่อ
4 ขั้นตอนสู่อิสรภาพทางการเงิน

4 ขั้นตอนสู่อิสรภาพทางการเงิน

แนวคิดและวิธีการก้าวสู่อิสรภาพทางการเงินที่ผมถือปฏิบัตินั้นง่าย ไม่ยุ่งยาก มีด้วยกัน 4 ขั้นตอน
อ่านต่อ

ตอบคำถามง่าย ๆ เพื่อตรวจสุขภาพการเงินของคุณ