หลักสุขภาพการเงินที่ดี

6 หลักสุขภาพการเงินที่ดี (Money Fitness) ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนเราตั้งแต่เกิดจนตาย ใครอยากมั่งคั่งอยากมีความสุขทางการเงินที่ดี เพียงเริ่มต้นศึกษาพัฒนาไปทีละข้อ วันหนึ่งคุณก็จะถึงเป้าหมาย “อิสรภาพทางการเงิน” (Money Freedom Model) แบบที่ฝันไว้ครับ

สุขภาพการเงินที่ดี (Money Fitness) คือ การมีสภาวะทางการเงินที่เหมาะสมแก่การดำรงชีวิต เพียงพอ และ เป็นพื้นฐานสู่ความมั่งคั่งได้ การจะมี “สุขภาพการเงินที่ดี” ต้องปฏิบัติ ดังนี้...

6 พื้นฐาน “การเงินสุขภาพดี” 

หลักคิดและแนวทางปฏิบัติ สำหรับบริหารการเงินส่วนบุคคล

01

สภาพคล่องดี

จุดเริ่มต้นที่สำคัญของสุขภาพการเงินดี บริหารการเงินให้มีเหลือกิน เหลือใช้ เหลือเก็บ อย่างน้อย 10% ของรายได้แต่ละเดือน

02

ปลอดหนี้จน

ไม่มี “หนี้จน” เป็นลาภอันประเสริฐ
รู้วิธีประเมินตนก่อนสร้างหนี้ก้อนใหญ่ และหลักการเคลียร์หนี้ออกจากบัญชี

03

พร้อมชนความเสี่ยง

เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุไม่คาดฝัน รู้วิธีรับมือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นมาทำลายความมั่นคงทางการเงิน

04

มีเสบียงสำรอง

ต่อให้ตกงานกะทันหัน หรือเจอวิกฤตจนสูญเสียรายได้ ชีวิตก็ไม่มีสะดุด! แค่รู้วิธีเก็บเงินสำรองไว้อย่างน้อย 6 เดือน

05

สอดคล้องเกณฑ์ภาษี

เลิกอยู่แบบหลอนสรรพากร เรียนรู้วิธีวางแผนภาษีและใช้สิทธิลดหย่อนต่างๆได้ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด

06

บั้นปลายมีทุนเกษียณ

ไม่ว่าจะฝันอะไรไว้ ในบั้นปลายชีวิตยังต้องใช้เงิน เริ่มต้นวางเป้าหมายเงินเกษียณที่ตัวเองต้องการตั้งแต่วันนี้ และรู้วิธีลงมือให้เป้าหมายสำเร็จ

คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จทางการเงิน

ก้าวสู่การมี “สุขภาพทางการเงินที่ดี”

1

มีวินัยทางการเงิน
(Money Discipline)

นำความรู้ทางการเงินมากำหนดเป็นเป้าหมายและแผนการเงินของตัวเอง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการเงินที่ดีกับชีวิต

2

มีความรู้ทางการเงิน
(Money Literacy)

มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ หารายได้ (Earning),
การใช้จ่าย (Spending), การออม (Saving),
และการลงทุน (Investing) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางการเงินกับชีวิตตัวเองได้อย่างเหมาะสม

3

มีความรับผิดชอบทางการเงิน (Money Responsibility)

มองว่าปัญหาการเงินที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบกับชีวิตเรา เป็นภาระหน้าที่ของตัวเราเองที่ต้องเข้าไปควบคุมและจัดการ เพื่อเปลี่ยนแปลงปัญหาที่มีไปสู่ผลลัพธ์ทางการเงินที่ดีขึ้น

หากคนเรามีคุณสมบัติครบทั้ง 3 ข้อ มั่นใจได้เลยว่าจะสามารถก้าวสู่การมี
“สุขภาพทางการเงินที่ดี” และเป็นผู้ประสบความสำเร็จทางการเงินได้ไม่ยาก